Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PDAwin s.r.o.

35835206

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Palisády 44, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

30.03.2017

Nie je

11455

Oprávnená osoba

BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o.

36833533

Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2021

30.06.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021