Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11208

08.03.2017

06.07.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
21.12.2018 - 06.07.2020
21.12.2018 - 06.07.2020
20.12.2017 - 06.07.2020
20.12.2017 - 06.07.2020
20.12.2017 - 20.12.2018
30.05.2017 - 20.12.2018
14.03.2017 - 29.05.2017
08.03.2017 - 06.07.2020
08.03.2017 - 06.07.2020
08.03.2017 - 15.08.2019
08.03.2017 - 19.12.2017
08.03.2017 - 19.12.2017
08.03.2017 - 19.12.2017
08.03.2017 - 13.03.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.02.2020 03.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.07.2019 02.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
29.08.2018 20.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
05.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.08.2019
11.07.2019
20.12.2018
19.12.2017
29.05.2017
13.03.2017
07.03.2017

15.07.2020

15.07.2020