Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Všeobecná úverová banka, a.s.

31320155

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

08.03.2017

06.07.2020

dobrovoľný výmaz

11208

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2020

03.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020