Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Všeobecná úverová banka, a.s.

31320155

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

08.03.2017

Nie je

11208

Oprávnená osoba

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

47239921

Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.07.2019

02.07.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019