Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11049

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2017

15.07.2020

15.07.2020