Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

36847488

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11049

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

14.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020