Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o. skrátený názov COA, s.r.o.

36847488

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kozmonautov 3/A, 94901 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11049

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.01.2019

02.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019