Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11028

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
Od 31.05.2017
31.05.2017 - 10.10.2019
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 31.05.2017 Ing. Miroslav Obert
Od 31.05.2017 Ing. Miroslav Stejskal
Od 31.05.2017 Ing. Emil Krondiak PhD.
Od 31.05.2017 Ing. Martin Malaník
Od 31.05.2017 Ing. Michal Pokorný
Od 31.05.2017 Ing. Vladimír Palko
Od 31.05.2017 Ing. Martin Golis

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 29.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
30.11.2017 30.11.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.10.2019
30.05.2017

19.11.2019

20.11.2019