Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11028

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.05.2020
Od 01.05.2020
01.05.2020 - 25.05.2020
16.01.2020 - 30.04.2020
21.12.2019 - 15.01.2020
Od 31.05.2017
31.05.2017 - 30.04.2020
31.05.2017 - 30.04.2020
31.05.2017 - 30.04.2020
31.05.2017 - 30.04.2020
31.05.2017 - 30.04.2020
31.05.2017 - 20.12.2019
31.05.2017 - 10.10.2019
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017
01.02.2017 - 30.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 31.05.2017 Ing. Michal Pokorný
Od 01.05.2020 Mgr. Igor Gallo
Od 01.05.2020 Ing. Jaroslav Vach MBA
Od 01.05.2020 Martin Riegel
01.05.2020 - 25.05.2020 Ing. Svetozár Krnáč
31.05.2017 - 30.04.2020 Ing. Miroslav Obert
31.05.2017 - 30.04.2020 Ing. Emil Krondiak PhD.
31.05.2017 - 30.04.2020 Ing. Martin Malaník
31.05.2017 - 30.04.2020 Ing. Vladimír Palko
31.05.2017 - 30.04.2020 Ing. Martin Golis
21.12.2019 - 30.04.2020 Ing. Miroslav Kolník
31.05.2017 - 20.12.2019 Ing. Miroslav Stejskal

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 29.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
30.11.2017 30.11.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.05.2020
30.04.2020
15.01.2020
20.12.2019
10.10.2019
30.05.2017

24.11.2020

25.11.2020