Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

35829141

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 15880/59A, 82484 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

11028

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Michal Pokorný
Mgr. Igor Gallo
Ing. Jaroslav Vach MBA
Martin Riegel

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.06.2019

28.06.2019

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020