Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10967

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.01.2022 12.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2021 28.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.02.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.01.2020
08.08.2017

18.08.2022

19.08.2022