Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GENERAL TRADING GATE, s.r.o.

35821639

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Slovnaftská 108, 82107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10967

Oprávnená osoba

Lanikova Group, s. r. o.

36858439

Grösslingova 8, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022