Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10658

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.03.2021
Od 02.03.2021
Od 02.03.2021
Od 25.02.2020
Od 25.02.2020
Od 12.10.2019
Od 10.09.2019
10.09.2019 - 24.02.2020
10.09.2019 - 24.02.2020
10.09.2019 - 11.10.2019
16.04.2019 - 09.09.2019
25.09.2018 - 09.09.2019
17.01.2018 - 09.09.2019
27.06.2017 - 09.09.2019
27.06.2017 - 15.04.2019
01.02.2017 - 26.06.2017
01.02.2017 - 26.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.10.2020 31.08.2020 iný dôvod
28.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2019 04.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.03.2021
24.02.2020
11.10.2019
09.09.2019
15.04.2019
24.09.2018
15.08.2018
16.01.2018
26.06.2017

11.05.2021

11.05.2021