Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Pow-en a. s.

43860125

Akciová spoločnosť

Prievozská 4B, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10658

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Karol Pudlák, s.r.o.

53575318

Štefánikova 98/70, 05801 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.09.2021

02.06.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021