Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10607

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.07.2020
Od 20.06.2019
Od 20.06.2019
Od 20.06.2019
Od 26.06.2018
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017
Od 09.08.2017
09.08.2017 - 30.06.2020
09.08.2017 - 19.11.2019
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017
01.02.2017 - 08.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
02.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.06.2020
29.01.2020
19.11.2019
19.06.2019
25.06.2018
08.08.2017

23.09.2020

24.09.2020