Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Deloitte Audit s.r.o.

31343414

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Digital Park II, Einsteinova 23, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10607

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

35906464

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020