Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10522

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.07.2017
26.07.2017 - 09.11.2017
01.02.2017 - 25.07.2017
01.02.2017 - 25.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 19.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2018 30.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.11.2017
25.07.2017

25.09.2020

26.09.2020