Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BDO, spol. s r.o.

35836032

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zochova 6-8, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10522

Oprávnená osoba

Krivak & Co, s. r. o.

36863475

Gajova 13, 81000 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

19.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020