Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10414

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.07.2018
11.05.2018 - 05.11.2019
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
Od 04.08.2017
04.08.2017 - 17.07.2018
04.08.2017 - 10.05.2018
04.08.2017 - 10.05.2018
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 03.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 04.08.2017 Ing. Ján Valko
Od 04.08.2017 Ing. Rudolf Slezák
Od 04.08.2017 Ing. Milan Hargaš
Od 04.08.2017 Ing. Ján Szalay
Od 18.07.2018 Ing. Ivan Gránsky
04.08.2017 - 17.07.2018 Pierre Poncik M.Sc.
04.08.2017 - 10.05.2018 Ing. Štefan Šabík

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2019 17.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.11.2019
17.07.2018
10.05.2018
03.08.2017

15.07.2020

15.07.2020