Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

35815256

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10414

Oprávnená osoba

LEGATE, s.r.o.

35846909

Dvořákovo nábrežie 8/A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Ivan Gránsky
Ing. Milan Urban
Ing. Richard Prokypčák
Mgr. Henrich Krejčí
Ing. Daniel Šulík CSc.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.01.2021

22.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021