Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10383

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.07.2017
Od 08.07.2017
Od 08.07.2017
01.02.2017 - 07.07.2017
01.02.2017 - 07.07.2017
01.02.2017 - 07.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
22.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
14.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.07.2017

24.11.2020

25.11.2020