Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MILK-AGRO, spol. s r.o.

17147786

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Čapajevova 36, 08046 Prešov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10383

Oprávnená osoba

JUDr. Branislav Kahanec

42084792

Vajanského 33, 08001 Prešov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.07.2020

30.06.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021