Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10315

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.01.2019
08.01.2019 - 13.05.2019
08.01.2019 - 13.05.2019
08.01.2019 - 13.05.2019
08.01.2019 - 13.05.2019
24.01.2018 - 07.01.2019
24.01.2018 - 07.01.2019
24.01.2018 - 07.01.2019
24.01.2018 - 07.01.2019
24.01.2018 - 07.01.2019
19.07.2017 - 23.01.2018
19.07.2017 - 23.01.2018
19.07.2017 - 23.01.2018
19.07.2017 - 23.01.2018
19.07.2017 - 23.01.2018
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.08.2020 05.08.2020 iný dôvod
04.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.11.2019 05.11.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
16.01.2019 15.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
13.07.2018 13.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
24.01.2018 24.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.01.2020
13.05.2019
07.01.2019
14.08.2018
23.01.2018
18.07.2017

25.09.2020

26.09.2020