Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AUTOCONT s.r.o.

36396222

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Krasovského 14, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10315

Oprávnená osoba

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

35874465

Lazaretská 12, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.01.2020

03.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020