Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10263

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017
01.02.2017 - 01.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.09.2020 11.09.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.09.2020
24.02.2020
31.01.2019
03.10.2018
19.12.2017
01.08.2017

22.10.2020

23.10.2020