Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TuCon, a. s.

44802030

Akciová spoločnosť

K cintorínu 63, 01004 Žilina - Bánová, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10263

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021