Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TuCon, a. s.

44802030

Akciová spoločnosť

K cintorínu 63, 01004 Žilina - Bánová, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10263

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2021

14.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021