Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10241

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.06.2017
Od 23.06.2017
23.06.2017 - 02.02.2018
01.02.2017 - 22.06.2017
01.02.2017 - 22.06.2017
01.02.2017 - 22.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 11.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.02.2018
22.06.2017

25.09.2020

26.09.2020