Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEDITRADE spol. s r. o.

17312001

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Levočská 1/2101, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10241

Oprávnená osoba

GHS Legal, s.r.o.

47232544

Lazaretská 3/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

08.10.2020

08.10.2020

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020