Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10178

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
Od 04.01.2020
15.12.2018 - 03.01.2020
15.12.2018 - 03.01.2020
01.08.2017 - 03.01.2020
01.08.2017 - 03.01.2020
01.08.2017 - 03.01.2020
01.08.2017 - 03.01.2020
01.08.2017 - 03.01.2020
01.08.2017 - 14.12.2018
01.08.2017 - 14.12.2018
01.08.2017 - 22.02.2018
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017
01.02.2017 - 31.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 04.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
28.01.2019 25.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
17.03.2018 16.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.01.2020
14.12.2018
22.02.2018
31.07.2017

15.07.2020

15.07.2020