Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SLOVNAFT, a.s.

31322832

Akciová spoločnosť

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10178

Oprávnená osoba

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

31403417

Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2020

04.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.11.2020

25.11.2020