Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10091

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.03.2019
14.06.2017 - 11.03.2019
01.02.2017 - 13.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2021 03.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
04.01.2020 03.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
15.12.2017 14.12.2017 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.03.2019
13.06.2017

05.03.2021

05.03.2021