Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AVA-stav, s.r.o.

43989268

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Puškinova 700/90, 92401 Galanta, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10091

Oprávnená osoba

JUDr. Boris Štanglovič

42426189

Jarmočná 2264/3, 92701 Šaľa, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2021

01.07.2021

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021