Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10079

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.04.2017
01.02.2017 - 10.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2019 03.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2017 01.07.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.05.2019
10.04.2017

19.06.2021

20.06.2021