Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

STABO, s.r.o.

31620582

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Dunajská 1, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10079

Oprávnená osoba

JUDr. Blanka Gondová

14224135

Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2021

01.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021