Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10043

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.07.2021 21.07.2021 iný dôvod
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.07.2017

20.10.2021

20.10.2021