Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Miroslav Greško - BIELOSTAV

10835016

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Jabriková 1, 97634 Tajov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10043

Oprávnená osoba

JUDr. Daniel Šintaj

42190771

Komenského 10C, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.07.2021

21.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021