Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

10006

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.08.2017
Od 23.05.2017
23.05.2017 - 18.06.2019
23.05.2017 - 18.06.2019
01.02.2017 - 22.05.2017
01.02.2017 - 22.05.2017
01.02.2017 - 22.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2019 16.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.06.2019
08.08.2017
22.05.2017

23.09.2020

24.09.2020