Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Montin s.r.o.

36187917

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Žriedlová 28, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

10006

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Kucharčík

11967650

Štefánikova 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.01.2020

20.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020