Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Stredoslovenská energetika Holding, a.s.

36403008

Akciová spoločnosť

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9976

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Roman Jilly
JUDr. Matej Slezák

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

28.08.2020

28.08.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021