Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9976

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.10.2018
25.09.2018 - 18.10.2018
12.07.2017 - 24.09.2018
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 27.10.2020 Ing. Roman Jilly
Od 27.10.2020 JUDr. Matej Slezák
28.02.2020 - 26.10.2020 Mgr. Ing. Márius Hričovský Dr. oec.
28.02.2020 - 26.10.2020 Ing. Pavol Mertus
12.07.2017 - 17.10.2017 Ing. Branislav Sidor

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.02.2021 19.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
14.03.2019 14.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2018 16.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.10.2020
27.02.2020
07.10.2019
18.10.2018
24.09.2018
17.10.2017
11.07.2017

05.03.2021

05.03.2021