Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Telegrafia, a.s.

17081386

Akciová spoločnosť

Lomená 7, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9805

Oprávnená osoba

JUDr. Martin Babjak

50082973

Kováčska 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2022

12.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022