Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9805

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.08.2022
Od 12.08.2022
04.04.2017 - 11.08.2022
04.04.2017 - 11.08.2022
01.02.2017 - 03.04.2017
01.02.2017 - 03.04.2017
01.02.2017 - 03.04.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.01.2022 12.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2021 20.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
19.08.2020 19.08.2020 iný dôvod
15.01.2020 14.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.08.2022
03.04.2017

18.08.2022

19.08.2022