Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MEDIXRAY, s.r.o.

34109188

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hollého 23, 92101 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9739

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marek Doktor, s. r. o.

52536891

Legionárska 7735/31B, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

02.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

17.04.2021

18.04.2021