Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9739

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.06.2017
01.02.2017 - 22.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.06.2020 29.06.2020 iný dôvod
21.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 14.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.08.2018 15.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.10.2019
22.06.2017

15.07.2020

15.07.2020