Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

VÁHOSTAV - SK, a.s.

31356648

Akciová spoločnosť

Priemyselná 6, 82109 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9678

Oprávnená osoba

JUDr. Ladislav Masník – advokátska kancelária, s.r.o.

50747517

Špitálska 61, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2021

23.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.09.2021

25.09.2021