Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MDclinic a. s.

44571747

Akciová spoločnosť

Radlinského 27, 81107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9663

Oprávnená osoba

ConSense Legal s.r.o.

53532503

Jarošova 1, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2021

07.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021