Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Siemens s.r.o.

31349307

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9414

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2020

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021