Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9414

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.09.2019
Od 18.09.2019
28.06.2019 - 17.09.2019
28.06.2019 - 17.09.2019
21.12.2018 - 17.09.2019
21.12.2018 - 17.09.2019
19.06.2018 - 17.09.2019
19.06.2018 - 17.09.2019
19.06.2018 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 17.09.2019
25.07.2017 - 27.06.2019
25.07.2017 - 20.12.2018
25.07.2017 - 18.06.2018
25.07.2017 - 18.06.2018
25.07.2017 - 18.06.2018
25.07.2017 - 18.06.2018
25.07.2017 - 18.06.2018
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.09.2019
27.06.2019
20.12.2018
18.06.2018
24.07.2017

09.03.2021

09.03.2021