Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OHL ŽS Slovakia, a.s.

31365701

Akciová spoločnosť

Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava - mestská časť Vajnory, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9389

Oprávnená osoba

Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

36611301

Poštová 3, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

29.03.2018

29.03.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021