Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9389

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.04.2020
Od 29.04.2020
Od 22.11.2019
22.11.2019 - 28.04.2020
22.11.2019 - 02.03.2020
10.08.2017 - 21.11.2019
10.08.2017 - 21.11.2019
10.08.2017 - 21.11.2019
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2021 26.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.03.2018 29.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.04.2020
02.03.2020
21.11.2019
09.08.2017

05.03.2021

05.03.2021