Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

eGroup Solutions, a. s.

44989709

Akciová spoločnosť

Mlynské Nivy 71, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9338

Oprávnená osoba

JUDr. Lucia NOVÁČKOVÁ

50456822

Pluhová 2010/8, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021