Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9338

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.07.2017
Od 07.07.2017
07.07.2017 - 01.03.2018
01.02.2017 - 06.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.07.2020 26.06.2020 iný dôvod
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.07.2020
01.03.2018
06.07.2017

19.01.2021

19.01.2021