Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PROJECT 1, s. r. o.

45656495

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Výhonská 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8621

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.01.2020

10.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021